Usługi

Pozwalamy Ci skupić się na biznesie.

Rozliczenia zrobimy za Ciebie.

Poznaj naszą ofertę

-	rejestracja firmy w CEIDG-1 (ZUS, GUS)-	rejestracja firmy w urzędzie skarbowym dla celów VAT

Rejestracja firmy

– rejestracja firmy w CEIDG-1 (ZUS, GUS)
– rejestracja firmy w urzędzie skarbowym dla celów VAT
-	prowadzenie Ksiąg Handlowych (pełna księgowość)-	prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów (KPiR)-	rozliczanie transakcji export, import, obrót z UE (WNT, WDT)-	rejestry sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku VAT, -	ewidencja  i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)-	sporządzanie rozliczeń rocznych (bilans, rachunek zysków i strat)-	sporządzanie sprawozdań do GUS-	wyprowadzanie zaległości, korekty błędnych księgowań, korekty deklaracji.

Księgowość i rachunkowość

– prowadzenie Ksiąg Handlowych (pełna księgowość)
– prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów (KPiR)
– rozliczanie transakcji export, import, obrót z UE (WNT, WDT)
– rejestry sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku VAT,
– ewidencja i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)
– sporządzanie rozliczeń rocznych
(bilans, rachunek zysków i strat)
– sporządzanie sprawozdań do GUS
– wyprowadzanie zaległości, korekty błędnych księgowań, korekty deklaracji.
-	rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT -	rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT-	ewidencja i  rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)-	sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT-	generowanie oraz wysyłanie e-deklaracji i ewidencji JPK

Podatki

– rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT
– rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych CIT
– ewidencja i rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
– sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
– generowanie oraz wysyłanie e-deklaracji i ewidencji JPK
-	sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło-	sporządzanie list płac-	prowadzenie kartotek wynagrodzeń-	sporządzanie deklaracji ZUS, wysyłanie ich do ZUS (ZUA, ZWUA, ZFA, DRA, RCA, RSA, inne)-	sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-8A, PIT-4R-	sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb  GUS.

Kadry i płace

– sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło
– sporządzanie list płac
– prowadzenie kartotek wynagrodzeń
– sporządzanie deklaracji ZUS, wysyłanie ich do ZUS (ZUA, ZWUA, ZFA, DRA, RCA, RSA, inne)
– sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-8A, PIT-4R
– sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb GUS.
-	terminowe zakończenie i dostarczenie pracy-	możliwość przekazywania dokumentów on-line-	możliwość dojazdu i odbioru dokumentów od Klienta-	ubezpieczenie OC od świadczonych usług

Zapewniamy

– terminowe zakończenie i dostarczenie pracy
– możliwość przekazywania dokumentów on-line
– możliwość dojazdu i odbioru dokumentów od Klienta
– ubezpieczenie OC od świadczonych usług
Cennik dla każdego Klienta ustalamy indywidualnie. Aby rzetelnie określić koszt oferowanych usług potrzebujemy informacji od Ciebie:-	forma prawna i rodzaj prowadzonej działalności-	liczba pracowników-	średnia ilość dokumentów w miesiącu (przychód  koszty)-	Opis działalności (kilka zdań)

Wycena usługi

Cennik dla każdego Klienta ustalamy indywidualnie.
Aby rzetelnie określić koszt oferowanych usług potrzebujemy informacji od Ciebie:
– forma prawna i rodzaj prowadzonej działalności
– liczba pracowników
– średnia ilość dokumentów w miesiącu (przychód +koszty)
– Opis działalności (kilka zdań)

Kompleksowa obsługa księgowo-kadrowa